Digitale kompetencer

Daginstitutioner hverken kan eller kan ikke fravælge de digitale medier. De digitale medier er en større og større del den verden, som børnene bor i. Daginstitutionerne skal tværtimod drage omsorg for at børnene får støtte til nysgerrighed og lyst til at lege med og lære at beherske de digitale medier. Børnene skal opnå digitale kompetencer. En forudsætning herfor er at også leder og medarbejdere har digitale kompetencer.

Digital kompetence er den kompetence som bygger bro mellem på den ene side en række færdigheder som for eksempel at tolke symboler, billeder (læse), (lege-)skrive, tegne, regne, og på den anden side den kompetence som kræves for at anvende de digitale platforme på en kreativ, konstruktiv og kritisk måde. (Bølgan 2006).

På et generelt plan er det målet, at barnets digitale kompetencer ophøjes til digital dannelse. Digital dannelse vil sige, at barnet tilegner sig viden, færdigheder, kompetencer som på en integreret måde gør børnene i stand til at færdes i det globale digitale landskab.

For medarbejderne er det en forholdsvis ny opgave at støtte børnene i at lege og lære i forhold til de digitale medier. Nogle medarbejdere har mange kompetencer, stort engagement mens andre medarbejdere stiller sig mere tøvede overfor udfordringen. Nogle medarbejdere i nogle daginstitutioner har ikke kendskab til, eller er uvillige til at stifte bekendtskab med de nye muligheder. Baseret på samtaler med personalet i mange børnehaver (Klerfelt 2002) kan daginstitutioner inddeles i fire kategorier alt efter deres interesse i, og brug af digitale værktøjer:

  • ikke-brugere
  • begyndere
  • støttende miljø
  • vejledende miljø

Selvom om undersøgelsen er norsk og er 10 år gammel, og der selvfølgelig er glidende overgange mellem kategorierne, kan opdelingen tjene som en måde at beskrive forskellige daginstitutioner og medarbejderes viden om og engagement i digitale medier.

Hvad mener du? Har jeres børn og jeres medarbejdere digital kompetence?

Martin HansenDigitale kompetencer